SKU  F722-STD F405-WING F405-STD F405-CTR F405-mini F411-mini F411-ONE F411-WING
Launch Nov.2017 Apr.2018 Dec.2017 Dec.2017 Oct.2017 Nov.2017 Mar.2018 Jun.2018
BF Target MATEKF722 / MATEKF405 MATEKF405 MATEKF405 MATEKF411 MATEKF411RX MATEKF411
MCU STM32F722
216MHz
STM32F405
168MHz
STM32F405
168MHz
STM32F405
168MHz
STM32F405
168MHz
STM32F411
100MHz
STM32F411
100MHz
STM32F411
100MHz
IMU ICM20602
32K
MPU6000
8K
ICM20602
32K
MPU6000
8K
ICM20602
32K
MPU6000
8K
MPU6000
8K
MPU6000
8K
Baro BMP280 BMP280 BMP280 BMP280 / / / BMP280
OSD Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Blackbox SD SD SD SD 32M Flash / / /
UART 5 6 5 5 5 2 2 2
DSHOT 8 / 6 6 6 6 4 6
PWM / 9 3 3 2 / / 1
SBUS any RX pins Uart2-RX Uart2-RX Uart2-RX Uart2-RX Uart1-RX Built-in SPI RX Uart1-RX
Softserial No need TX2 S5, TX2 S5, TX2 S6 S5, S6 / ST1
Cam Ctrl S6, S7, DAC / S6, DAC S6, DAC S5 Rssi pad / /
BEC / 5V/2A,
5V-6V-7.2V/5A
9V-12V/2A
/ 5V/2A / 5V2A 5V2A 5V/2A,
5V-6V/3A
PDB
Options
FCHUB-6S
FCHUB-VTX
FCHUB-W
on board FCHUB-6S
FCHUB-VTX
FCHUB-W
on board FCHUB-A5 FCHUB-A on board on board
2 Layers 1 Layer 2 Layers 1 Layer 1.5 Layers 1.5 Layers 1 Layer 1 Layer
INAV Target MATEKF722 MATEKF405SE MATEKF405 MATEKF405 MATEKF405 MATEKF411 / MATEKF411
I2C SCL & SDA 2x I2C SCL & SDA SCL & SDA SCL & SDA SCL & SDA / SCL & SDA
2812 LED LED LED S5 S5 S5 LED / LED
motor1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 / S1
motor2 S5 S2 S7 / / S2 / S2
SV3 S2 S3 S2 S2 S2 S3 / S3
SV4 S3 S4 S3 S3 S3 S4 / S4
SV5 S4 S5 S4 S4 S4 S5 / S5
SV6 S6 S6 S6 S6 S6 S6 / S6
option S7 S7, S8, S9 / / / / / S7

————-